Nhựa pet tái chế và tổng quan về nghiên cứu.

Để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo tồn nguồn tài nguyên hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt, thì vấn đề tái chế PET đã được các nước quan tâm từ rất lâu. Nhiều công trình nghiên cứu về nhựa pet tái chế đã và đang được thực hiện. Xử lý PET bằng kiềm , tái chế PET bằng phương pháp hóa học như …