Tuyển Nhân Viên

TUYỂN NHÂN VIÊN - Số lượng : 04 Người - Mô tả công việc: +Công nhân tuyển và phân loại nhựa. Xay nghiền khay nhựa, chai nhựa và các loại khác để làm nguyên liệu + Công nhân vận hành máy ó hạt nhựa: kiểm tra đảm bảo chất lượng hạt theo mẫu . + Chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình chạy …